Utbildning i
Systemisk korttidsbehandling
med familj och skola

Vi erbjuder en 2-dagars utbildning som framför allt riktar sig till familjebehandlare och nätverksledare med systemisk vidareutbildning.

Korttidsbehandlingen är en nyskapande processinriktad samtalsmodell. Den är utvecklad i syfte att skapa förutsättningar för att barn som har svårigheter att tillgodogöra sig sin skolgång ska få större chans att klara av denna. Ett mål i arbetet är att föräldrar och skolpersonal ska känna att de "är på samma lag" i sin strävan att ge barnet det stöd det behöver för sin utveckling.

Modellen är utvecklad av Marie Gäll, Maria Kvamme och Maria Hjertèn. Vi presenterade denna samtalsmodell på den 9:e nordiska kongressen i familjeterapi i Visby 2011. En film från detta seminarium finns under länken https://vimeo.com/30077146

Maria Kvamme har också skrivit om modellen i sin uppsats inom Psykoterapiprogrammet med inriktning mot familjeterapi, Umeå universitet. FoU-Södertörn har gett ut uppsatsen med namnet "Familjebehandling i skolsamverkan, med varandra mot problemen". (FoU-Södertörns skriftserie nr 107/12). Den går att läsa via denna länk "Familjebahandling i skolsamverkan"

Vi som erbjuder denna utbildning är socionomer/socialpedagog med olika vidareutbildningar. Marie Gäll och Maria Kvamme är leg. psykoterapeuter och Maria Hjertèn har lång erfarenhet av nätverksarbete.

Vi ser gärna att ni är minst två personer från varje arbetsplats, eftersom modellen bygger på teamarbete. Anmälan görs senast 30 november 2015 och är bindande. Utbildningen anordnas under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Plats: Finntorp Nacka (Stockholm)

Datum: 10-11 mars 2016

Kostnad: 3000 kr exkl. moms.

För mer information och anmälan ring Maria Hjertèn på telefon 070 659 48 31. Det går också bra att skicka e-post till hjertenmaria@gmail.com

Välkomna!