Nacka Familjeterapi
- bli hörd

hem

familjerådgivning

familjeterapi

konsultation/
handledning

kundenkät nackakommun

cv

kontakt

CV

Socionomexamen 1998, på Sköndalsinstitutet i Stockholm.

Familjeterapi, steg 1, Kemplerinstitutet i Odder i Danmark. Utbildningsledare Jesper Juul. 2000-2003

Sexologi 15 hp, Karolinska institutet i Stockholm, 2005-2006

Psykoterapeutprogrammet med inriktning familj, 90 hp, Umeå universitet, 2009-2012.

Sexologi Masterprogrammet 15 hp, Malmö universitet, 2019

Erfarenhet:

Har arbetat med familjer i kris med behandling och utredning. Ransätra, kris och utredningshem i Stockholm 1998-2007.

Har erfarenhet med "familjebehandling i skolsamverkan" i Haninge kommun 2007-2011.

Har sedan 2011 arbetat i egen regi med familjerådgivning, familjeterapi och familjebehandling.

Övriga kurser:

Trappan för våldsutsatta barn.

Nätverksutbildning.

Emotionellt fokuserad terapi, grundkurs och fördjupningskurs, Lund

Flera kurser i EFT med inriktning trauma, misbruk och sex, Stockholm