Nacka Familjeterapi
- bli hörd

hem

familjerådgivning

familjeterapi

konsultation/
handledning

kurser

cv

kontakt

Familjebehandling

Du kan söka till Nacka Familjeterapis familjebehandling om du bor i Nacka kommun och behöver stöd i föräldrarollen. Familjebehandling beviljas av socialtjänsten efter att omsorgsutredning gjorts. Det är ett bistånd under en begränsad period och är kostnadsfri.

I familjer finns starka känslor och som gör att vi blir berörda på djupet när någon i familjen inte mår bra. När ett barn visar symtom på att något är fel vill vi gärna göra allt för att ta reda på vad smärtan beror på och minska lidandet för vårt barn. Det finns oftast ett budskap i symtomen som föräldrar kan behöva hjälp att förstå tillsammans med någon som inte är involverad känslomässigt. Familjebehandling kan man se som en länk mellan förälder och barn, en person som hjälper till att hitta förklaringar till att barnet visar upp symtom. Nacka Familjeterapi vill vara ert bollplank och tillammans med er utforska vad som hänt för att sedan hitta lösningar på problemen.

Nacka Familjeterapi har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med skolbarn som av olika anledningar behöver extra stöd hemma och i skolan. Att öka dialogen mellan familj och skolpersonal brukar vara en hjälp i fastlåsta situationer såsom skolvägran, barn som får utbrott i skolan mm.

En familj kan behöva extra stöd för:

Att fördjupa de känslomässiga banden till varandra.
Att få till fungerande vardagsrutiner för sitt barn.
Att samtala om svåra händelser i familjen såsom, våld, skilsmässa, sjukdom och dödsfall.
Att få stöd att vägleda sitt barn så att det klarar av skola och fritid.
Att få stöd att hantera konflikter utan våld.
Att få till ett fungerande sammarbete mellan separerade/skilda föräldrar.

Hur går det till?

Utifrån era önskemål om förändring gör vi tillsammans upp en plan för vad vi behöver börja med och hur vi ska genomföra arbetet. Beroende på karaktären på problemen och familjens dynamik använder jag olika metoder som har sin grund i beprövad erfarenhet och forskning inom området. Nacka familjeterapi använder olika metoder som tar hänsyn till barnets ålder och familjens önskemål. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos er eller på min mottagning i Saltsjöbaden.